:O našem kinološkom društvu


Istorijat društva

Prema pisanim dokumentima naša je jedna od najstarijih kinoloških društava u bivšoj Jugoslaviji. 1922 godine  Subotički lovci su u saradnji sa lovcima iz Slovenije organizovali izložbu pasa u Subotici. Na toj izložbi je bilo prijavljeno preko 30 pasa.
Sadašnje kinološko društvo je osnovano  1968.godine i aktivno radi do danas. Društvo broji oko 100 članova a svoj rad sprovodi i kroz rad klubova kao što su: Klub ljubitelja školovanih pasa, Klub lovačkih pasa ili doberman klub. Više o klubovima i njihovom radu možete saznati na strani o SEKCIJAMA.

O radu i unapređenju društva aktivno se brinu predsednik i članovi društva:

PREDSEDNIK: Dr.vet.med. MARTA ŠIPOŠ